MÔ HÌNH PTNNGV

MÔ HÌNH PTNNGV GIÁO VIÊN PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN BẰNG CÁCH NÀO? - Cá nhân tự định hướng phát triển - Dự giờ và đóng góp ý kiến - Tham gia vào quá trình đổi mới - Thực hiện các nghiên cứu trong lớp học - Tham gia tập huấn - Hướng dẫn đồng nghiệp. 1.Mô hình PTNNGV là một kiểu cấu trúc (các thành tố và mối quan hệ giữa chúng) để vận hành các hoạt...

CHỨC NĂNG, ĐẶC ĐIỂM CỦA PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

CHỨC NĂNG, ĐẶC ĐIỂM CỦA PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN Ptnngv để làm gì? … để tạo ra những thay đổi theo hướng tích cực trong năng lực NN GV chức năng ĐỔI MỚI … để thực hiện nhiệm vụ dạy học và giáo dục ở những lĩnh vực mới dựa trên cơ sở các năng lực đã có chức năngMỞ RỘNG …...

PT NNGV là gì?

HƯỚNG DẪN ĐỒNG NGHIỆP TRONG PTNNGV THCS PT NNGV là gì? PTNNGV là sự PTNN mà một GV đạt được do có các kỹ năng nâng cao (qua quá trình HT, NC và tích lũy KNNN) đáp ứng các yêu cầu sát hạch việc giảng dạy, GD một cách hệ thống Nội dung PTNNGV bao gồm cả việc mở rộng, đổi mới tri thức KH liên quan đến giảng dạy MH do GV phụ trách đến mở rộng, phát triển, đổi...