Phòng đón khách

5874593 MỜI QUÝ THẦY CÔ CÙNG CÁC BẠN KÍCH VÀO ĐÂY ĐỂ ĐẾN PHÒNG LỄ TÂN...

Phòng lễ tân

5874571 chú thích chú thích chú thích chú thích chú thích chú thích chú thích chú thích chú thích Còn đây là sinh tố ! Xin mời ! chú thích chú thích chú thích ...

Phòng nghỉ

5874527 Ô tô đưa đón Quý thầy cô quay lại phòng khiêu vũ Kính chúc Quý thầy cô ngon giấc và hài lòng ! Ô tô đưa đón Quý thầy cô quay lại phòng khiêu vũ...