Gốc > Phát triển nghề nghiệp giáo viên >

CHỨC NĂNG, ĐẶC ĐIỂM CỦA PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

 

CHỨC NĂNG, ĐẶC ĐIỂM CỦA PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Ptnngv để làm gì? 

… để to ra nhng thay đi theo hưng tích cc trong năng lc NN GV     chức năng ĐỔI MỚI
 
… để thc hin nhim v dy hc và giáo dc nhng lĩnh vc mi da trên cơ s các năng lc đã có     chức năngMỞ RỘNG
 
 
… để thc hin nhim v dy hc và giáo dc nhng lĩnh vc mi da trên cơ s các năng lc đã có     chức năngMỞ RỘNG
 
 
đnhững năng lực NN của GV ngày được nâng cao, giúp GV thực hiện hoạt động NN ở những
tình huống khác nhau vẫn đảm bảo kết quả           chc năng PHÁT TRIỂN
 
 
 
CHỨC NĂNG CỦA PTNNGV
 
Chức năng của PTNNGV là mở rộng, đổi mới và phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên. Phát triển nghề nghiệp giáo viên mang lại những thay đổi cho hệ thống giáo dục (ở cả cấp độ vi mô và vĩ mô) và cho cá nhân mỗi giáo viên.
 
 Những đặc điểm chính của PTNNGV
 
 
PTNNGV dựa trên xu hướng tạo dựng thay vì dựa trên mô hình chuyển giao
 
PTNNGV là một quá trình lâu dài
 
PTNNGV Là quá trình diễn ra trong một bối cảnh cụ thể
 
PTNNGV liên quan mật thiết với những thay đổi/cải cách trường học
 
PTNNGV có vai trò giúp/hỗ trợ GV trong việc xây dựng những lý thuyết và thực tiễn sư phạm và giúp họ phát triển sự thành thạo trong nghề
 
PTNNGV là một quá trình hợp tác
 
PTNNGV được thực hiện và thể hiện rất đa dạng và có thể rất khác biệt ở những bối cảnh khác nhau.
 
 

Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thọ Cương @ 09:36 15/10/2012
Số lượt xem: 492
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến