Gốc > Phát triển nghề nghiệp giáo viên >

MÔ HÌNH PTNNGV

MÔ HÌNH PTNNGV
 
GIÁO VIÊN PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN BẰNG CÁCH NÀO?
 
- Cá nhân tự định hướng phát triển
- Dự giờ và đóng góp ý kiến
- Tham gia vào quá trình đổi mới
- Thực hiện các nghiên cứu trong lớp học
- Tham gia tập huấn
- Hướng dẫn đồng nghiệp.
 
 
1.Mô hình PTNNGV là một kiểu cấu trúc (các thành tố và mối quan hệ giữa chúng) để vận hành các hoạt động cần thiết nhằm gia tăng năng lực nghề nghiệp cho giáo viên, tạo những cơ hội để giáo viên có thể phát triển nghề nghiệp của bản thân.
 
2. Có nhiều mô hình PTNNGV. Các mô hình PTNNGV được sử dụng phổ biến là:
Mô hình cá nhân tự định hướng phát triển
Mô hình tham gia vào quá trình đổi mới
Mô hình thực hiện các nghiên cứu trong lớp học
Mô hình tập huấn
Mô hình hướng dn đồng nghiệp
 
3. Cơ hội PTNNGV có thể được tạo ra bởi chính GV hoặc bởi GV cùng những người ủng hộ quan điểm PTNNGV. Người GV sẽ gặt hái được những thành công theo nhiều cách khác nhau bằng việc tham gia các nhiệm vụ mà GV quan tâm hay thực hiện những thay đổi đối với các hoạt động mà GV thường xuyên phải thực hiện. Mô hình PTNNGV thúc đẩy và hỗ trợ việc PTNNGV từ khi họ bắt đầu sự nghiệp đến khi họ về hưu. Trên thực tế, các mô hình được sử dụng phối hợp và có những điều chỉnh nhất định cho phù hợp với hệ thống nơi mô hình được triển khai.
 

Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thọ Cương @ 08:19 25/10/2012
Số lượt xem: 1086
Số lượt thích: 0 người
Avatar

MÔ HÌNH PTNNGV

 
Gửi ý kiến