Gốc > Quà tặng (Bài Viết) >

Những dạng bài tập ứng dụng từ 7 hằng đẳng thức đáng nhớ

7 Hẳng đẳng thức đáng nhớ là kiến thức cơ bản và quan trọng nhất mà bất kỳ bạn nào khi học đều phải ghi nhớ để áp dụng giải quyết các dạng bài tập khác nhau. Để giúp các bạn mình chia sẽ những dạng bài tập thường áp dụng các 7 hằng đẳng thức đáng nhớ này nha.

1 tính giá trị của biểu thức

Đây là dạng toán tìm giá trị biểu thức khi cho biết ẩn số x.

Ví dụ : Tính giá trị biểu thức Y = x2 -2x + 1 tại x = 1

Ta thấy biểu thức x2 -2x + 1 là 1 dạng của hằng đẳng thức

(a - b)2 = a2 – 2ab + b2

Áp dụng ta suy ra được x2 -2x + 1 = (x -1)2

Thay x = 1 vào ta có: (1 – 1)2  = 0

Vậy y(1) = 0

2 chứng minh 1 biểu thức không phụ thuộc vào biến

Đây là dạng bài tập cơ bản, chứng minh 1 biểu thức đã cho khi rút gọn là 1 hằng số và không phụ thuộc vào 1 biến cố định

Ví dụ: cho biểu thức như sau

(x -1)2  +(x+1)(3 – x)

Đối với biểu thức (x -1)2  là một dạng của 7 hằng đẳng thức đáng nhớ, ta áp dụng để phân tích ra như sau

(x -1)2  = x2 -2x + 1

Còn (x+1)(3 – x) ta tiến hành nhân 2 giá trị này với nhau sẽ được kết quả là

3x – x2+ 3 –x = 2x – x2 + 3

Gọp 2 kết quả lại với nhau ta được

x2 -2x + 1 + 2x – x2 + 3 = 4

Vậy 4 là 1 hằng số, không phụ thuộc vào biến x.

Đó là 2 dạng bài tập cơ bản nhất, thường xuất hiện trong các bài kiểm tra liên quan đến 7 hằng đẳng thức đáng nhớ.


Nhắn tin cho tác giả
Hồng Hải Nhi @ 15:39 04/06/2018
Số lượt xem: 15
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến