Gốc > Phát triển nghề nghiệp giáo viên >

PT NNGV là gì?

HƯNG DN
ĐNG NGHIP
TRONG PTNNGV THCS

 
PT NNGV là gì?

PTNNGV là sự PTNN mà một GV đạt được do có các kỹ năng nâng cao (qua quá trình HT, NC và tích lũy KNNN) đáp ứng các yêu cầu sát hạch việc giảng dạy, GD một cách hệ thống
 
Nội dung PTNNGV bao gồm cả việc mở rộng, đổi mới tri thức KH liên quan đến giảng dạy MH do GV phụ trách đến mở rộng, phát triển, đổi mới tri thức, kỹ năng thực hiện các hoạt động DH và GD trong NT cũng như PT các giá trị, đạo đức NN
 
PTNNGV bắt đầu từ sự chuẩn bị khởi đầu ở CSĐT nghề và tiếp tục trong quá trình LĐNN của GV tại CSGD cho đến khi về hưu Tính định hướng của PTNNGV đồng thời hướng đến sự PT của mỗi GV và sự phát triển của hệ thống/tổ chức, CSGD
 

Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thọ Cương @ 09:26 15/10/2012
Số lượt xem: 665
Số lượt thích: 0 người
Avatar

PT NNGV Là gì?

 
Gửi ý kiến