chỉ tiêu

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thọ Cương (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:21' 07-05-2015
Dung lượng: 33.6 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
TRÖÔØNG THCS AN XUYEÂN 2


THỐNG KÊ KẾT QUẢ KSCL
NAÊM HOÏC 2013 – 2014

Xeáp loaïi Lôùp SÓ SOÁ GIOÛI KHAÙ TB YEÁU KEÙM TREÂN TB
SL Nữ TL SL Nữ TL SL Nữ TL SL Nữ TL SL Nữ TL SL Nữ TL
9A 30 2 1 6.7% 5 3 16.7% 21 11 70.0% 2 1 6.7% 0 0 0.0% 28 15 93.3%
9B 30 2 1 6.7% 5 3 16.7% 21 11 70.0% 2 1 6.7% 0 0 0.0% 28 15 93.3%
9C 30 1 1 3.3% 7 4 23.3% 20 10 66.7% 2 1 6.7% 0 0 0.0% 28 15 93.3%
9D 34 7 3 20.6% 6 2 17.6% 19 9 55.9% 2 1 5.9% 0 0 0.0% 32 14 94.1%
9E 29 0 0 0.0% 4 2 13.8% 23 10 79.3% 2 1 6.9% 0 0 0.0% 27 12 93.1%
Toång Coäng 153 12 6 7.8% 27 14 17.6% 104 51 68.0% 10 5 6.5% 0 0 0.0% 143 71 93.5%

GIAÙO VIEÂN BOÄ MOÂN
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓