dự toán năm 2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thọ Cương (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:38' 28-09-2015
Dung lượng: 54.0 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
Công đoàn cấp trên: Liên đoàn Lao động TP Cà Mau Mẫu số B14-TLĐ
Công đoàn: Ban Dân vận Thành ủy Cà Mau
Loại hình: Hành chính sự nghiệp

BÁO CÁO
"DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN"
Năm 2016
A - CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN:
– Số lao động tính quỹ lương đóng KPCĐ: 7 người – Qũy lương đóng KPCĐ: đồng " 392,886,000 " đồng
– Số đoàn viên: 7 người – Quỹ lương đóng ĐPCĐ: " 392,886,000 " đồng
– Số CB chuyên trách CĐ người

"B - CÁC CHỈ TIÊU THU, CHI NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN:"
Đơn vị: đồng
TT Nội dung Mã số Ước thực hiện năm trước Dự toán năm này Ghi chú
I. PHẦN THU
1 Thu đoàn phí Công đoàn 23 " 3,928,860 "
2 Thu kinh phí Công đoàn 22
3 Thu khác 24
Chuyên môn hỗ trợ 24.01
Thu khác tại đơn vị 24.02
Cộng thu " 3,928,860 "
4 Kinh phí cấp trên cấp 25 " 5,107,518 "
5 Tích lỹ tài chính kỳ trước chuyển sang 26
Tổng cộng thu " 9,036,378 "
II PHẦN CHI
1 "Lương, phụ cấp và các khoản đóng theo lương" 27 " 2,239,450 " 30%
2 Quản lý hành chính 29 " 746,483 " 10%
3 Chi hoạt động: 31 " 4,478,900 " 60%
Trong đó: Đào tạo cán bộ 31.01
Trợ cấp 31.02 " 447,890 " 10%
Hỗ trợ du lịch 31.03 " 447,890 " 10%
Cộng chi " 7,464,834 "
4 Kinh phí nộp cấp quản lý trực tiếp 37 " 1,571,544 "
Tổng cộng chi -
III. Dự phòng A= (Hệ số lương + phị cấp CV * lương cơ bản 91.150.000) ) * 12 tháng
B = tổng lương hợp đồng ko có trong bản lương có tham gia bảo hiểm xã hội * 12
C - THUYẾT MINH C= phụ cấp thâm niên * 12
Ngày 21 tháng 9 năm 2015 dự toán năm = A + B+ C
PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS
" (Ký, họ tên)" "(Ký, họ tên, đóng dấu)"
 
Gửi ý kiến