Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Bảy (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:44' 30-12-2010
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 745
Số lượt thích: 0 người
Biên soạn: Phạm Văn Bảy
m
I
n
700
750 -800
Kiểm tra bài cũ
Đáp án
Góc là hình gồm hai tia chung gốc
Góc là gì? vẽ 1 góc và đặt tên góc. Chỉ rõ đỉnh và cạnh của góc
O
x
y
Góc xOy, có đỉnh là O, 2 cạnh của góc là Ox, Oy
đặt vấn đề vào bài
Ta đã biết mỗi đoạn thẳng đều có 1 số đo xác định. Để đo độ dài đoạn thẳng người ta dùng thước đo độ dài. Vậy để đo góc người ta dùng dụng cụ gì? Và cách đo như thế nào?
Muốn rõ hơn chúng ta cùng tìm hiểu bài học:
Tiết 17-Bài 3:
Số đo góc
Bài 3. Số đo góc
1. Đo góc
Hãy đọc thông tin trong SGK và cho biết để đo góc người ta dùng dụng cụ gì?
a, Dụng cụ đo
Thước đo góc.
b,Cấu tạo của thước đo góc
Hãy quan sát hình 9. trong SGK và cho biết thước đo góc có cấu tạo như thế nào?
Bài 3. Số đo góc
c, Cách đo góc xOy
Hãy quan sát cách đo góc sau đây và nêu cách tiến hành
O
y
x
70
? Hóy d?c s? do cỏc gúc sau:

O
x
y
U
t
v
700
I
m
1650
1800
n
Bài 3. Số đo góc
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Bài 3. Số đo góc
Qua kết quả đo góc ở các hình 1,2,3 có thể rút ra được những nhận xét gì?
?1. Hãy dùng thước đo góc để đo độ mở của cái kéo, của com pa
Nhận xét:
-Mỗi góc có một số đo, số đo của góc bẹt là 1800 .
-Số đo của mỗi góc không vượt quá 1800 .

Hình 11
600
Đo độ mở của cái kéo (h11), của compa (h.12)
?1
Hình 12
540
Bài 3. Số đo góc
?Chỳ ý:
a) Trờn thu?c do gúc ngu?i ta ghi cỏc s? t? 0 d?n 180 ? hai vũng cung theo hai chi?u ngu?c nhau d? vi?c do gúc du?c thu?n ti?n. (hỡnh 13)
1050
1050
Vạch số 105
SỐ ĐO GÓC
b) Don v? do gúc l d?, nh? hon d? l phỳt kớ hi?u l ` v giõy kớ hi?u l "
10 = 60` ; 1` = 60"
2. So sỏnh hai gúc
So sỏnh hai gúc b?ng cỏch so sỏnh s? do c?a chỳng.
O
y
x
I
v
u
Ta cú:
Hình 14-SGK
350
350
SỐ ĐO GÓC
1. Do gúc
- Hai góc bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau.

Hãy đo số đo của 2 góc xOy và góc uIv và nhận xét về số đo của chúng
2. So sỏnh hai gúc
SỐ ĐO GÓC
1. Do gúc
- Hai góc bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau
O
s
t
I
p
q
1420
350
? So sỏnh d? l?n cỏc gúc ? hỡnh v? trờn(hỡnh 15-SGK)
So sỏnh hai gúc b?ng cỏch so sỏnh s? do c?a chỳng.
Kiểm nghiệm:
350
Góc có số đo lớn hơn là góc lớn hơn, góc có số đo nhỏ hơn là góc nhỏ hơn.
2. So sỏnh hai gúc
SỐ ĐO GÓC
1. Do gúc
- Hai góc bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau
So sỏnh hai gúc b?ng cỏch so sỏnh s? do c?a chỳng.
?2 Ở hình 16, điểm I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Hãy đo để kiểm tra xem góc BAI và IAC có bằng nhau không ?
A
B
460
180
C
I
SỐ ĐO GÓC
SỐ ĐO GÓC
1. Do gúc
2. So sỏnh hai gúc
3. Góc vuông, góc nhọn, góc tù
Hãy đo và nhận xét về số đo của các góc sau:
O
x
y
A
B
C
I
M
N
T
U
V
00 < ? < 900
900 < ? < 1800
SỐ ĐO GÓC
2. So sỏnh hai gúc
1. Do gúc
3. Góc vuông, góc nhọn, góc tù
SỐ ĐO GÓC
Bài tập 14.(SGK- 79). Xem hình 21. ước lượng bằng mắt góc nào là góc vuông, nhọn, tù, bẹt.
1
2
3
4
5
6
Hãy dùng góc vuông của êke để kiểm tra lại kết quả. Dùng thước đo góc để tìm số đo mỗi góc
Luyện tập củng cố
BÀI TẬP 15 SGK TRANG 80
Ta có thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia chung gốc ( gốc trùng với trục quay của hai kim). Tại mỗi thời điểm hai kim tạo thành một góc.Tìm số đo của góc lúc 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 10 giờ.
Gãc lúc 2 giờ cã số đo bằng 600
Gãc lúc 3 giờ cã số đo bằng 900
Gãc lúc 5 giờ cã số đo bằng 1500
Gãc lúc 6 giờ cã số đo bằng 1800
Gãc lúc 10 giờ cã số đo bằng 600
Đáp án
SỐ ĐO GÓC
Hình 1
Hình 2
450 - 500
750 -800
SỐ ĐO GÓC
Có thể em chưa biết
Hãy chọn câu trả lời đúng
Góc nhọn là góc:
C. Có số đo lớn hơn 180 độ
B. Có số đo lớn hơn 90 độ và nhỏ hơn 180 độ
A. Có số đo lớn hơn 0 độ và nhỏ hơn 90 độ
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Học bài theo SGK
Làm các bài tập 11, 12, 14, 16, 17 SGK trang 79, 80.
Xem trước bài : Khi nào thì
Cám ơn quý thầy cô
và các em học sinh/
No_avatar

em cám ơn bài giảng số đo gốc trong toán lớp 6 của thầy ah. 

 
Gửi ý kiến