The Fox and the woodcutter

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Nguyễn Thọ Cương (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:24' 12-02-2014
Dung lượng: 24.5 KB
Số lượt tải: 42
Số lượt thích: 0 người

The Fox and the Woodcutter

Some hunters were chasing the fox. The fox saw a woodcutter, and asked him for help. “Please hide me , kind woodcutter,” The fox said. The woodcutter told the fox to go into his house.
Soon the hunters came. They asked the woodcutter, “Did you see the fox?”
The woodcutter said, “No,” but pointed to his house. The hunters didn’t know why the woodcutter pointed. They went away.
After a while the fox came out of the house. The fox didn’t say, “Thank you.” The woodcutter got angry at the fox. “Why don’t you say thank you?” he asked. “ I wanted to thank you,” the fox said. “But I saw your signal to the hunters. Your words did not match your actions.”

Woodcutter (n) tiều phu
Hunter (n) thợ săn
Chase (v) rượt đuổi
Ask for (v) cầu xin
Hide (hide-hid-hidden) che giấu
Point (v) chỉ
Go away (v)bỏ đi
After a while “ một lát sau
Out of ( Prep) ra khỏi
Get angry : nổi giận
Signal (v) ra dấu
Match (v) khớp với
 
Gửi ý kiến